CANTAQUIZ är ett spel och en frågesport som
enklast kan beskrivas som en blandning av “Så ska det låta”,
gruppkaraoke och “Allsång på Skansen”.

Kärt barn har många namn = CANTAQUIZ

CANTAQUIZ är ett dataspel som projiceras på en filmduk och leds av en eller flera konferencierer beroende på gruppens storlek och karaktär.